فناوری اطلاعات

سایت‌های فیشینگ به محض ایجاد شناسایی و عوامل آن به پلیس فتا معرفی می‌شوند

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت گفت:‌ پروژه مقابله با فیشینگ‌های پیامکی و غیرپیامکی و قمار آمار بسیار خوبی در کاهش آمار قربانیان فیشینگ‌ در کشور داشته است.
امیر محمدزاده لاجوردی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در گفت وگو با فارس از کاهش آمار قربانی های فیشینگ در کشور با اجرای طرح پروژه مقابله با فیشینگ های پیامکی و غیرپیامکی خبر داد.
 
وی در پاسخ به این سوال که پروژه شرکت ارتباطات زیرساخت برای مقابله با فیشینگ های پیامکی از طریق عدم راهیابی این لینک‌ها در شبکه، به چه نتیجه ای رسید و آیا موفق بوده است؟ گفت: پروژه مقابله با فیشینگ های پیامکی و غیرپیامکی و حتی قمار کلید خورده است و آمار بسیار خوبی در کاهش فیشینگ های پیامکی داشته است. 
 
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: این پروژه از اوایل امسال اجرایی شده است و البته هنوز کامل نیست؛ امابا این طرح، به محض اینکه یک سایت فیشینگ ایجاد می شود سایت شناسایی و عوامل آن به پلیس فتا معرفی شوند.
 
مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت یادآور شد: آمارهای اخیر دادستانی و پلیس نشان دهنده کاهش قربانی های حوزه فیشینگ در کشور است.

​​