باندپهن

بید خام: امید به تقویت برند مخابرات با اصلاح تعرفه ها

مدیرکل ارتباطات و اموربین الملل شرکت مخابرات ایران اعلام کرد: امیدواریم با اصلاح حداقلی تعرفه ها بتوانیم برای تقویت برند شرکت گام های اساسی برداریم.
به گزارش اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایرن، بیدخام؛ با اعلام مطلب فوق، اظهار داشت: در طول ۱۲ سال گذشته با راکد بودن تعرفه های ارتباطات ثابت، برند و ذی نفعان شرکت مخابرات ایران آسیب بسیار زیادی دیدند که امید است با این اصلاح حداقلی تعرفه ها، با تامین منابع مالی لازم، شرکت بتواند تا حدودی پاسخگوی ذی نفعان خود باشد.
 
وی افزود: در این سال ها، مردم، مشتریان، دولت، سهامداران و کارکنان، با توجه به اینکه منابع لازم تامین نشد؛ آسیب های زیادی دیدند. در حوزه مشتریان، آسیب زیادی به ارایه سرویس های مخابراتی خورد. شرکت نتوانست در بخش خدمات قبل، حین و بعد از فروش به مشتریان و ارایه سرویس های جدید مناسب با تقاضای مشتریان، موفق باشد.
 
بیدخام، به آسیب ها و مسائل نیروی انسانی اشاره کرد و گفت: چه کارکنان رسمی و چه کارکنان پیمانکار و قراردادی مان وچه بازنشستگان شرکت همگی آسیب دیدند و مخابرات نتوانست منابع مالی لازم برای پرداخت مطالبات آنها را تامین کند و پاسخگوی این عزیزان نبودیم که امیدوارم با اصلاح تعرفه ها شرکت بتواند منابع مالی لازم برای تامین و پرداخت مطالبات این عزیزان را فراهم کند.
 
مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران همچنین اظهار داشت: نظر ذی نفعان عملا به شرکت مخابرات ایران، نگرش منفی ای است که امیدواریم از این پس با بازنگری و مدیریت صحیح در کسب و کار، بتوانیم تا حدودی نگرش ذی نفعان را تغییر داده و حوزه برندینگ، برند شرکت مخابرات ایران را به قدرت سابق برگردانیم.

​​