فناوری اطلاعات

تاخیر در راه اندازی شبکه‌های ۵G اروپا بدنبال افزایش هزینه‌های انرژی

منبع: ایسنا
مدیر فعالیتهای اروپایی شرکت ودافون هشدار داد افزایش سرسام آور هزینه‌های انرژی، احتمالا شرکتهای مخابراتی اروپایی را وادار می‌کند برنامه‌های راه اندازی ۵G را به تاخیر بیاندازند.
آلدو بیسیو در یک رویداد صنعتی گفت: برای پرداخت هزینه‌های انرژی، راه‌کار دیگری به جز به تاخیر انداختن این سرمایه گذاری‌ها نمی‌بینم.
 
اروپا در راه اندازی شبک نسل پنجم، از آمریکا و آسیا عقب‌تر است.
 
بر اساس گزارش رویترز، بیسیو هشدار داد هزینه‌های بالاتر انرژی که سرمایه گذاری‌ها را به تاخیر می‌اندازد، به افزایش این شکاف منتهی خواهد شد.

​​