باندپهن

سقف اعتبار مشترکین تلفن ثابت تا دوبرابر افزایش یافت

با توجه به تغییرات تعرفه تلفن ثابت شرکت مخابرات ایران، برای رفاه حال مشترکان، سقف اعتبار تا دوبرابر افزایش یافت.
به گزارش اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، به دنبال افزایش سقف اعتبار مشترکان تلفن ثابت، پیش بینی می شود تلفن هیچ یک از مشترکان تلفن ثابت به دلیل بدهی تا دو دوره، قطع نمی شود.
 
براساس این خبر، برای مشترکان ودیعه دار معادل ۸۰ درصد ودیعه ، مشترکان تهرانی ۲۰هزارتومان، مشترکان مراکز استان ها ، ۱۵هزارتومان و برای سایر شهرها ۱۰هزارتومان سقف اعتبار درنظرگرفته شده است. برای مشترکان بدون ودیعه نیز، سقف اعتبار از ۲۰هزار به ۵۰ هزار تومان افزایش یافته است.
 
همچنین برای هردو دسته مشترکان با ودیعه و بی ودیعه تلفن ثابت، هزینه اینترنت به این مبالغ اضافه خواهد شد.
 
گفتنی ست؛ برای مشترکان پرمصرف و خوش حساب این اعتبار تا میانگین سه دوره نیز ، افزایش پیدا می کند.

​​