باندپهن

۲ مرکز مخابراتی توسعه می یابد

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی شهید اکبری و جاجرود از تاریخ ۱۷ آبان ماه آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات شهید اکبری با پیش شماره های ۷۷۳۲ الی ۷۷۳۵، ۷۷۳۹، ۷۷۱۱، ۷۷۱۲، ۷۷۱۴، ۷۷۹۶، ۷۷۷۸،۷۷۷۹،۷۶۷۹ در محدوده خیابان های دماوند، اتحاد، سرخه حصار وسازمان آب و در مرکز مخابرات جاجرود با پیش شماره ۷۶۲۰  در محدوده جاجرود، محله سعیدآباد به مدت ۷۲ ساعت با اختلال همراه است.

​​