فناوری اطلاعات

شرکت ارتباطات زیرساخت رتبه اول را در محور توسعه دولت الکترونیک در ارزیابی عملکرد سطح دستگاهی سال 1400را کسب کرد

شرکت ارتباطات زیرساخت در ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی کشور در سال 1400، رتبه اول را در محور توسعه دولت الکترونیک کسب کرد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل، پهلوانی قمی مدیر کل هوشمند سازی و مدیریت سامانه ها این شرکت با اعلام این مطلب افزود: دراین دوره ارزیابی که توسط سازمان اداری و استخدامی کشور صورت گرفت، شرکت ارتباطات زیر ساخت با کسب درصد تحقق 94.21% علاوه بر کسب رتبه برتر محور توسعه دولت الکترونیک در بین دستگاه های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در بین تمامی دستگاه های اجرایی کشور هم بالاترین رتبه را کسب کرد.
 
وی افزود: عناوین محورهای شاخص های عمومی این دوره شامل دولت مردمی و نظارت عمومی، شفافیت و سلامت اداری، توسعه دولت الکترونیک، مدیریت عملکرد و ارتقای بهره وری، مدیریت ساختار سازمانی، مدیریت سرمایه انسانی و توسعه فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزش های اسلامی بود.
 
مدیر کل هوشمند سازی و مدیریت سامانه ها توضیح داد: شرکت ارتباطات زیر ساخت در این دوره نسبت به سال 1399 با درصد تحقق 87% در محور توسعه دولت الکترونیک در بخش شاخص های عمومی ارتقا لازم را داشته است که این نتیجه تلاش و اهتمام مدیران و کارکنان شرکت در راستای تحقق اهداف و ماموریت ها می باشد.

​​