رگولاتوری

اتحادیه اروپا خواهان وضع قانون برای کنترل قدرت شرکت ها در بازار

منبع: مهر
رگولاتورهای اتحادیه اروپا خواهان قوانین وسیع تر برای تعریف قدرت شرکت ها در بازار با تاکید بر روی نوآوری هستند.
به گزارش رویترز، در سال ۱۹۹۷ میلادی قوانینی به نام « هشدار تعریف بازار اتحادیه اروپا» تصویب شد که به رگولاتورها کمک می کند قدرت یک شرکت هنگام قیمت گذاری در فرایند خرید یک موسسه دیگر یا قدرت آن برای حفظ موقعیت خود در مقابل رقبا در یک پرونده شکایت آنتی تراست را بسنجند.
 
چنین اطلاعاتی به رگولاتورها کمک می کند تا درباره امتیاز انحصاری یک شرکت تصمیم بگیرند اما طی سال های اخیر کسب وکارها و کارشناسان از ناکافی بودن قوانین مربوط به انحصار به خصوص درباره قراردادهای ادغام شرکت های بزرگ و قدرت آنها در بازار انتقاد کرده اند.
 
در همین راستا مدیران ارشد اتحادیه اروپا پس از دریافت بازخورد از بیش از ۱۰۰ سهامدار پیشنهاد کردند مواردی به قانون مذکور اضافه شود.
 
این موارد شامل تاکید بیشتر بر عناصری غیر از قیمت گذاری، مانند نوآوری و کیفیت محصولات و سرویس ها و همچنین دستورالعمل جدیدی است که بازارهای دیجیتال مانند بازارهای چند وجهی و اکوسیستم های دیجیتالی را در بر می گیرد که براساس سیستم عامل موبایل ساخته شده اند.
 
این قوانین برای بازارهایی که پیش بینی می شود دچار تغییرات ساختاری مانند دگرگونی های فناورانه یا قانونی شوند، یک اقدام پیشرو به حساب می آید. البته باید اصولی برای شفاف سازی ارزیابی بازارهایی که شرکت ها در آن رقابت می کنند، نیز وضع شود.

​​