فناوری اطلاعات

پست بانک ایران، برترین بانک دولتی و دستگاه اجرایی برتر شد

پست بانک ایران در ارزیابی عملکرد سال 1400 در هفدهمین جشنواره شهید رجایی وزارت اقتصاد و امور دارایی، به عنوان برترین بانک دولتی و دستگاه اجرایی برتر معرفی شد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به نقل از اداره کل روابط عمومی پست بانک ایران، در مراسمی که صبح امروز (یکشنبه 22 آبان ماه 1401) برگزار شد، احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی از بهزاد شیری مدیرعامل پست بانک ایران با اهدای لوح سپاس قدردانی کرد.
 
پست بانک ایران در جهت اجرای بخشنامه جشنواره شهید رجایی توانست با کسب حداکثر امتیاز در ارزیابی عملکرد 1400، عنوان برترین بانک دولتی و دستگاه اجرایی برتر در وزارت امور اقتصادی و دارایی را کسب کند. 
 
بر اساس این گزارش، پست بانک ایران در سال 1399 نیز عنوان برترین بانک دولتی در جشنواره شهید رجایی وزارت امور اقتصادی و دارایی را بدست آورده بود. همچنین در سال 1400 نیز در جشنواره شهید رجایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در ارزیابی شاخص‌های عمومی و اختصاصی عنوان دستگاه برتر را کسب کرده بود.
 
بنابراین پست بانک ایران برای سومین سال پیاپی است که به عنوان دستگاه اجرایی برتر انتخاب و مورد تقدیر قرار می گیرد.

​​