فناوری اطلاعات

سرپرست معاونت فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی شرکت ارتباطات زیر ساخت منصوب شد

طی حکمی از سوی لاجوردی معاون وزیر، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل، محمد پهلوانی قمی با حفظ سمت سازمانی به سمت سرپرست معاونت فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل، از اهم ماموریت هایی که توسط لاجوردی در حکم انتصاب وی آمده است می توان به: ایجاد و توسعه خدمات نوین زیرساختی فناوری اطلاعات از جمله خدمات ابر عمومی، توسعه خدمات افتا در مقیاس ملی از جمله گذرگاهه های ایمن داخلی و مرزی و خدمات مقابله با منبع خدمت توزیع شده (DDOS) با بهره گیی از شبکه های مادر مخابراتی، استقرار و بهره برداری کامل از سامانه مدیریت عملیات و کسب و کار شرکت (OSS/BSS)، داده محوری و هوشمند سازی فعالیتهای شرکت و توسعه سامانه های مدیریتی یکپارچه، استفاده حداکثری از ابزارهای فناوری اطلاعات در انجام کارها و پیشبرد برنامه های شرکت به ویژه در ارتباطات زیر ساخت استانی و بازمهندسی فرآیندها و اصلاح ساختار سازمانی شرکت با هدف چابک سازی اشاره کرد.
 
پهلوانی قمی دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر و دانشجوی دکترای تخصصی مهندسی کامپیوتر(گرایش نرم افزار) است، معاون مدیریت ارتباطات زیرساخت استان قم، مدیریت ارتباطات زیرساخت استان قم، نماینده مدیرعامل و عضو کمیته تخصصی تحول استانها و مدیرکل هوشمندسازی و مدیریت سامانه های شرکت ارتباطات زیرساخت کشور از سمت های قبلی وی در این شرکت می باشد.

​​