فناوری اطلاعات

آلفابت برای سخنرانان ادارات گوگل قانون گذاشت

منبع: مهر
شرکت آلفابت، شرکت مادر تخصصی گوگل مجموعه قوانینی را برای دعوت سخنران به دفاتر گوگل مشخص کرد. علت این امر حواشی مربوط به سخنرانی یک تاریخ دان هندی بوده است.
به گزارش رویترز، سخنران هندی متهم به توهین به برخی گروه‌های حاشیه نشین در جامعه هند و بی توجهی به نگرانی‌ها و خواسته‌های آنها شده است و از همین رو سخنرانی وی در یکی از ادارات وابسته به گوگل لغو شده است.
 
به دنبال این رویداد قوانین تازه‌ای برای دعوت سخنران به گوگل وضع شد و هدف از این کار تداوم فرهنگ کاری مناسب در این شرکت و نیز توجه به بخش‌های تازه‌ای عنوان شده که حاصل رشد نیروی کار در این شرکت هستند.
 
کارکنان گوگل و سایر شرکت‌های بزرگ فناوری در سال‌های اخیر بر سر سیاست‌های مربوط به برابری نژادی و جنسیتی با هم درگیر شده‌اند و در مواردی اعتراض‌هایی رخ داده است. همچنین، در شرکت‌هایی مانند گوگل، اپل و آمازون درخواست برای سازماندهی اتحادیه‌های حرفه‌ای افزایش یافته و خواسته اصلی کارمندان اتخاذ سیاست‌های مترقی از سوی شرکت‌ها و جلوگیری از تبعیض و فشار بیش از حد به افراد است.
 
بر اساس قوانین سخنرانی در گوگل باید مشخص شود که آیا هر سخنرانی خطری را برای حسن شهرت گوگل ایجاد می‌کند یا خیر و کارمندان باید مشخص کنند آیا دلیل تجاری برای میزبانی از سخنران وجود دارد و آیا چنین رویدادی مستقیماً از اهداف شرکت گوگل پشتیبانی می‌کند یا خیر.

​​