فناوری اطلاعات

باقری برلزوم تغییر نگاه دستوری به حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد

مدیر و توسعه کسب وکار شرکت مخابرات ایران در نشست هم اندیشی فعالان عرصه ارتباطات اظهار داشت: نگاه دستوری در صنعت تلکام جوابگو نیست و جذب سرمایه در این بخش با چالش هایی مواجه است.
به گزارش اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، باقری با تاکید بر سیاستگزاری های اشتباه در صنعت و بازار ICT ایران، اظهار داشت: توسعه کسب وکار و فناوری زمانی اتفاق می افتد که صنعت و بازار قابلیت های لازم را بدست آورد که این قابلیت ها امروز قربانی سیاستهای اشتباه و نگاه دستوری در این بازار شده که می بایست اصلاح شود.
 
وی با اشاره به لزوم حرکت به سمت انقلاب صنعتی چهارم گفت: در این بخش عقب ماندگی هایی وجود دارد و اکنون به فضای مشترک بین سایبر و فیزیکال رسیده ایم و عملا صنعت ارتباطات لازم است بتواند از فضای سایبر فیزیکال پشتیبانی کند.
باقری خاطر نشان کرد: نگاه دستوری به ویژه در حوزه تلکام پاسخگو نیست و جذب سرمایه در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را با مشکل مواجه کرده است.
 
وی افزود: اکنون اگر این صنعت راه نیافتد تمام بخش های دیگر نیز با مشکل اساسی مواجه خواهد شد. 
 
مدیر کسب وکار معاونت راهبرد شرکت مخابرات ایران اذعان داشت: لازم است با تنظیم فضای بازار ICT، بتوان سرمایه ای در حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان را برای تحول در صنعت ارتباطات جذب و به کار گرفت.
باقری اظهارداشت: در حوزه صنعت کسب وکار بعد از بیزینس مدل، FS و مدیریت ریسک باید مورد توجه قرار بگیرد و هزینه ها کنترل شود.
 
مدیر توسعه کسب وکار معاونت راهبرد شرکت مخابرات ایران گفت: قلب بیزینس مدل، ارزش های پیشنهادی است و مدیران مخابرات می بایست فهرستی از ارزش های پیشنهادی را برای مشتریان در پیش رو را داشته باشند.
وی افزود: قرار دادن مخابرات در مسیر توسعه تحول دیجیتال بزرگ ترین چالش فعلی این مجموعه است و طراحی نقشه راه مناسب می تواند رسیدن به این مرحله را تسریع بخشد.
 
باقری از طرح نجما به عنوان یک طرح استراتژیک در حوزه تحول دیجیتال یاد کرد وگفت: این طرح با راهبرد نزدیک کردن “تامین منابع” در استان به ” بازاریابی” نقدینگی را به جریان می اندازد.

​​