باندپهن

شکوری: ارزیابی عملکرد، اهمیت زیربنایی در توسعه زیرساختی شرکت مخابرات ایران در مناطق مختلف دارد

معاون راهبرد و توسعه کسب و کار شرکت مخابرات ایران در نشست فعالان و عرصه ارتباطات با تشریح اهمیت زیربنایی بخش برنامه ریزی راهبردی در صنعت مخابرات گفت: با ارزیابی عملکرد انجام شده، مناطق مخابرات سمنان، لرستان، تهران، اردبیل و آذربایجان شرقی بهترین امتیازها را در ارزیابی های انجام شده به خود اختصاص داده اند.
به گزارش اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، وی با تشریح مدل ارزیابی عملکرد مناطق مخابراتی در بخش های مختلف اظهار داشت: درصد مطالبات وصول شده کلی آرپوی خدمات باند پهن و تجاری بررسی نرخ مهاجرت مشتریان و در نهایت تحقق برنامه های دایری در بخش های مختلف از اهم معیارهای ارزیابی است.
 
وی گفت: ارزیابی راهبردها و رویکرد های نوآورانه نیز از بخش های مهم مدل ارزیابی عملکرد مناطق است.
شکوری خاطرنشان کرد: از تلاش تمام مناطق و تمام کارمندان و همچنین حمایت های مدیران ارشد ستادی برای تحقق مدل ارزیابی ۶ ماهه سال جاری قدردانی می کنیم.
 
شکوری گفت: در۶ماهه اول سال ۱۴۰۱ ،افزایش درآمد نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد محقق شده است که امید داریم در شش ماهه دوم با افزایش ۱۰ درصدی به ۴۰ درصد افزایش درآمد که طبق برنامه ی پیش بینی شده معاونت راهبردی است، برسیم.
 
شکوری استان های برتر در طرح موثر نهضت جهادی توسعه فیبر نوری را معرفی کرد و گفت: استان های آذربایجان غربی و قزوین در بررسی و احصای منابع خود برای اجرای سازه طرح نجما بهترین عملکرد را در ارزیابی های انجام شده، داشته اند.
 
معاون راهبرد و کسب و کار شرکت مخابرات ایران در مورد امتیاز نهایی ارزیابی ۶ ماهه مناطق از لحاظ عملکرد بهینه در حوزه مدیریت املاک گفت: استان های سمنان، مرکزی و سیستان و بلوچستان عملکرد بهتری را در این بخش داشته اند.
 
وی در خصوص ارایه خدمات مخابراتی به زائر اربعین حسینی توسط مناطق گفت: مناطق مخابراتی خوزستان، ایلام، کرمانشاه و کردستان، نقش بسزایی در ارایه ارتباطات داشتند.
گفتنی ست، شرکت امید ژرف نگر ارائه دهنده شبکه نورونتا برای سازمان ها در کل کشور و شرکت سامان سازه غدیر در حوزه ساماندهی املاک و کسب درآمد، به عنوان شرکت های برتر همکار در ارزیابی عملکرد، برگزیده شدند.

​​