فناوری اطلاعات

مدیر مخابرات منطقه لرستان: توجه به کارکنان برای رفع چالش ها و افزایش بهره وری و موثر است

شمسی فر، مدیر مخابرات منطقه لرستان به عنوان یکی از استان های برتر در اریابی عملکرد اظهار داشت: افزایش بهره وری کارکنان به عنوان یکی از مهمترین چالش های مخابرات استان لرستان مطرح است که در این بخش برنامه ویژه ای را طراحی و اجرا کرده ایم.
به گزارش اداره کل ارتباطات و اموربین الملل شرکت مخابرات ایران، شمسی فر اظهار داشت: بهینه سازی وضع موجود و کاهش قطعی ها از فعالیت های مهم مخابرات منطقه بوده است که در رسیدن این استان به رتبه دوم در کشور تاثیر گذار بوده است.
 
وی افزود: نصب ۵۰۰ سلول باتری پرظرفیت در مراکز و کافوهای نوری و سایت ها ، ارتقا رتبه ۶ شبکه در ارزیابی کشوری اجرای طرح سلول خورشیدی در ۴ذ مرکز شهرستان موجب ایجاد بهره وری در بخش شبکه استان لرستان شده است.
 
مدیر مخابرات منطقه لرستان اضافه کرد: شروع به کار طرح نجما در استان ، ایجاد مسیر پروتکشن(حفاظتی) در شهرستان های استان از دیگر فعالیت های مهم و قابل ذکر است.
وی در مورد حوزه ارتباطات سیار گفت: ارتقا و جایگاه استان در ارزیابی کشوری و کسب رتبه زیر ۱۰ در سه ماه تابستان ۱۴۰۱، از فعالیت های مهم در بخش موبایل بوده است.
 
شمسی فر، ایجاد هاب وب منطقه ای ۲۰۲۰ و ۱۱۸، ارتقای سطح کیفی کارکنان آن، ارزیابی مستمر پاسخگویان و تشکیل کارگروه بانکداری الکترونیک دراستان به منظور افزایش تعامل بین کارگروه های مختلف را از مهم ترین عملکرد های استان در بخش های خدمات تجاری و مشتریان عنوان کرد.

​​