تلفن همراه

قطع اینترنت بین الملل اپراتورهای تلفن همراه

منبع: ایسنا
از ساعتی پیش اینترنت بین الملل اپراتورهای تلفن همراه قطع شده و ظاهرا فقط دسترسی به اینترنت داخلی میسر است.
62394826.jpg
قطع اینترنت بین الملل اپراتورهای موبایل درحالی است که تعدادی از کاربران هم از عدم امکان برقراری ارتباط با برخی پیام رسان های داخلی از ساعتی پیش خبر می دهند. 
 
پیگیری برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این موضوع ادامه دارد.

​​