فناوری اطلاعات

مدیر مخابرات منطقه کردستان: توسعه سرویس های مبتنی بر فیبر نوری ازمهمترین اولویت هاست

حکمت، مدیر مخابرات منطقه کردستان در نشست تقدیر از فعالان عرصه ارتباطات شرکت مخابرات ایران گفت: با فعالیت های صورت گرفته، استان کردستان به عنوان یکی از استان های برتر در حوزه تحقق درآمد برگزیده شده است که ادامه مسیرهای فیبرنوری تجاری نقش عمومی در این بخش دارد.
به گزارش اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، وی اذعان داشت: یکی از مهمترین پروژه ها در استان کردستان توسعه سرویس های مبتنی بر فیبر نوری و تانومای تجاری است.
حکمت افزود: علیرغم خنثی نبودن استان، با انعقاد قرارداد با ۸۳ سازمان و نهاد، منابع مناسبی را برای مخابرات منطقه جذب کرده ایم.
 
مدیر مخابرات منطقه کردستان اعلام کرد: در حوزه شهرستان، باند ظرفیت های زیادی وجود دارد که با برنامه های پیش بینی شده در حال ارتقای ظرفیت های مخابراتی این شهر هستیم.
 
وی خاطرنشان کرد: کسب رتبه برتر استان به ویژه در بخش در آمدعملیاتی و شاخص نقدینگی، نشان دهنده فعالیت مناسب استان علیرغم محرومیت های خنثی آن است.
حکمت در ادامه گفت: آرپوی ADSL در استان حدود ۵۲ هزار تومان و آرپوی FTTH نیز با توجه به وضعیت استان مبلغ متوسطی است که قابل بهبود است.

​​