باندپهن

مرکز مخابرات شهید حق شناس توسعه می یابد

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات شهید حق شناس از تاریخ دوم آذر ماه آغاز می شود.
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات شهید حق شناس با پیش شماره های ۴۴۷۰ الی ۴۴۷۶ در محدوده این مرکز به مدت ۷۲ ساعت با اختلال همراه است.

​​