فناوری اطلاعات

معاون وزیر مخابرات و رسانه های جمعی روسیه با مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت دیدار کرد

معاون وزیر مخابرات و رسانه های جمعی روسیه که در راس هیاتی به تهران سفر کرده بودند با لاجوردی معاون وزیر، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت ارتباطات زیرساخت؛ لاجوردی در جریان سفر دو روزه هیات روسی به سرپرستی الکساندر شوئیتوف معاون وزیر مخابرات و رسانه های جمعی روسیه و هیات همراه دیدار و در زمینه توسعه همکاریهای دوجانبه مخابراتی و ارتباطی گفتگو کرد.
 
معاون وزیر، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در این دیدار با اشاره به سابقه طولانی همکاریهای مشترک دوجانبه؛ بر گسترش این همکاریها تاکید کرد و خواستار ادامه همکاریهای مثمرثمر دو کشور در زمینه ترانزیت ترافیک مخابراتی، تبادل دانش و تولید محصولات صنعت ICT شد.
 
وی  افزود: ما می توانیم با تاکید بر اهمیت مباحثی مثل ترانزیت ترافیک مخابراتی منطقه ای، تبادل دانش و تولید محصولات صنعت ICT، ادامه کار بر روی پروژه های مشترک مخابراتی دوجانبه، آینده خوبی را در زمینه همکاریهای دوجانبه رقم بزنیم.
 
توسعه و تجهیز شبکه های مخابراتی در سطح ملی، توسعه ظرفیتهای متقابل مخابراتی، افزایش زمینه های همکاری علمی و تخصصی و ... از دیگر زمینه های گفتگو در این دیدارها بوده است.

​​