فناوری اطلاعات

ارائه توانمندی های بخش خصوصی ایران در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات

در حضور معاون وزیر توسعه دیجیتال، ارتباطات و رسانه های جمعی روسیه و هیات همراه، تعدادی از شرکت های فعال بخش خصوصی در حوزه ICT توانمندی ها و ظرفیت های خود را ارائه کردند.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در ادامه برنامه های الکساندر شویتوف معاون وزیر توسعه دیجیتال، ارتباطات و رسانه های جمعی روسیه و هیات همراه در ایران، شرکت ها و کسب و کارهای حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در نشستی توانمندی ها و ظرفیت های خود را برای همکاری با شرکت های دولتی و خصوصی روسیه ارائه کردند.
 
در این جلسه شرکت های ایرانی از بخش خصوصی که در حوزه های زیرساختی، تجارت الکترونیک و بخش های مختلف این حوزه فعالیت دارند به ارائه توانمندی های خود پرداختند.
محمد خوانساری رئیس سازمان فناوری اطلاعات، محمدرضوی زاده رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و الکساندر شویتوف معاون وزیر توسعه دیجیتال و ارتباطات روسیه به همراه تعدادی از مدیران شرکت های دولتی و خصوصی حوزه ICT روسیه در این جلسه حضور داشتند.
 
بر اساس این گزارش، بعد از ارائه توانمندی های شرکت های ایرانی، مدیران این شرکت ها با مدیران شرکت های روسی به گفت و گو و تبادل نظر پرداختند.

​​