فناوری اطلاعات

سرپرست اداره کل امور تجاری شرکت ارتباطات زیرساخت منصوب شد

طی حکمی از سوی لاجوردی معاون وزیر، رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت، اکبر غفرانی اوچقاز به عنوان سرپرست اداره کل امور تجاری شرکت ارتباطات زیرساخت منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت ارتباطات زیرساخت، از اهم ماموریت هایی که توسط لاجوردی در حکم انتصاب وی آمده است می توان به ایجاد تحول در نیروی انسانی آن اداره کل با بهره گیری از جوانان انقلابی، نخبه و متخصص بویژه در سطح مدیران، ایجاد شفافیت و مبارزه با فساد بویژه در حوزه بین الملل، تسلط کامل به مصوبات مربوط به این حوزه و تعامل با سازمان تنظیم مقررات جهت اصلاح تعرفه ها و مصوبات کمیسیون بویژه در حوزه مکالمات بین الملل و ترافیک اینترنت، همکاری با سایر بخش های شرکت جهت تنوع بخشی در سبد محصولات شرکت با هدف کاهش وابستگی به درآمد اینترنت بین الملل، هوشمندسازی، افزایش نظم و انضباط ،فرآیند محور شدن تمامی امور از طریق سامانه BOSS و به صفر رساندن دخل و تصرف انسانی، تحول در حوزه بین الملل با هدف تحقق ترانزیت بین الملل به 3/5 ترابیت بر ثانیه تا پایان سال 1401 و 6 ترابیت بر ثانیه تا پایان سال 1402 و تدوین و تصویب برنامه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در حوزه تجاری در کمیته بین الملل اشاره کرد.
 
اکبر غفرانی اوچقاز دانش آموخته مهندسی فناوری اطلاعات از دانشگاه جامع علمی کاربردی است، رئیس اداره هماهنگی و بررسی اطلاعات وآمار مشتریان و واگذاری مدارات، رئیس اداره سامانه های اینترنتی و مدیریت اسناد و سامانه CRM و معاون توسعه و پشتیبانی سامانه های عملیاتی اداره کل هوشمند سازی و مدیریت سامانه ها شرکت ارتباطات زیر ساخت از سوابق اجرایی وی می باشد.

​​