فناوری اطلاعات

سلطانی بر اهمیت و توجه به صنایع بومی در توسعه شرکت مخابرات ایران تا کید کرد

سلطانی در بازدید از کارخانه صباباتری ضمن تاکید براهمیت توجه به صنایع بومی در توسعه شرکت مخابرات ایران گفت: استفاده از نیروهای جوان در در فناوری و بهره گیری حداکثری از صنایع مخابراتی بومی و داخلی ،دو اولویت مهم در پیشبرد بخش مهم ارتباطات و صنایع و تجهیزات مخابراتی است.
 
به گزارش اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، سلطانی و هیات همراه در این بازدید که همراه با برگزاری جلسه با مدیرعامل و مسئولین کارخانه صباباتری، انجام شد ضمن دیدار از بخش های مختلف این مجموعه صنعتی ،از نزدیک در جریان مراحل تولید باتری ها ی کوچک، بزرگ و بسیار حساس با ظرفیت های بالقوه و عظیم این مجموعه برای تامین نیازهای صنایع داخلی قرار گرفتند.
 
سلطانی در جلسه ای که در حاشیه این بازدید انجام شد، با تاکید بر حمایت مخابرات از صنایع و کارخانجات داخلی مخابراتی، آمادگی این شرکت را برای تامین حداکثری تجهیزات موردنیاز از منابع داخلی و گسترش همکاری ها اعلام کرد.
مدیرعامل کارخانجات صباباتری نیز از حمایت مهندس سلطانی و مجموعه مخابرات از صنایع مخابراتی داخلی به ویژه در بخش تامین باتری برای تجهیزات مخابراتی و همکاری با صباباتری تقدیر کرد.

​​