فناوری اطلاعات

بازدید مدیرعامل مخابرات و هیات همراه از مرکز شهید اعتمادی شهرستان بم

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران و هیات همراه ضمن بازدید از بخش های مختلف مخابرات شهرستان بم با همکاران دیدار و گفتگو کردند و از نزدیک در جریان کارها و عملکرد این بخش ها قرار گرفت.
به گزارش اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران مجید سلطانی مدیر عامل شرکت مخابرات ایران دراین بازدید با تا کید بر اهمیت پاسخگویی و جلب رضایت مشتریان در شرکت مخابرات ایران افزود: تعامل دو سویه با مشتریان وشفافیت در پاسخگویی صریح وصحیح به همراه برخورد مناسب با مراجعه کنندگان از پایه های اصلی و رکن اساسی مشتری مداری و همینطور تحقق رضایت مشتریان می باشد.
 
دراین دیدار کارکنان حوزه های مختلف مخابرات شهرستان بم به بیان مسائل و مشکلات شغلی خود پرداخته و از توجه مدیرعامل شرکت مخابرات ایران به کارکنان رسمی، قراردادی و پیمانکاری در جهت رفع مشکلات ودغدغه های خود تشکر و قدردانی کردند.
 
مدیر عامل شرکت مخابرات ایران همچنین در ادامه دیدار ضمن نشست صمیمی با برخی از بازنشستگان، پاسخگوی پرسش‌های آنان درباره مسائل مختلف شد.

​​