تلفن همراه

ویدئو: یک معاون سازمان سنجش میگوید ۲۹ و ۳۰ دی‌ماه اینترنت در کل کشور قطع می شود!

مروتی، معاون امور آزمون های سازمان سنجش گفت: در ساعات برگزاری مرحله اول کنکور، اینترنت در کل کشور قطع خواهد شد.
 
 

​​