فناوری اطلاعات

تعطیلی ادارات ستادی مخابرات استان تهران به علت برودت هوا

براساس مصوبه وزارت کشور مبنی بر تعطیلی تمامی ادارات و شرکت های دولتی و خصوصی استان تهران به دلیل برودت هوا، مخابرات منطقه تهران نیز تعطیل است.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، در پی ورود موج سرما و در راستای مدیریت مصرف گاز، تمامی بخش ها، ادارات و امور مشترکین مراکز مخابراتی استان تهران، با هدف صرفه جویی و مدیریت در مصرف گاز روز یکشنبه ۲۵ دی ماه تعطیل است.
شایان ذکر است اطلاعیه قبلی درخصوص فعالیت یک سوم پرسنل امور مشترکین مراکز مخابراتی لغو می گردد.

​​