باندپهن

مرکز مخابرات شهید حکمت شعار تهران توسعه می یابد

عملیات توسعه شبکه ارتباطی در مرکز مخابرات شهید حکمت شعار از تاریخ ۲۷ دی ماه آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی و دیتای مشتریان در مرکز مخابرات شهید حکمت شعار از ساعت ۲۴ به مدت ۶ ساعت با اختلال همراه است.

​​