امنیت

ببینید: وزیر ارتباطات میگوید نظر تخصصی ما این است که گوگل پلی رفع فیلتر شود


​​