فناوری اطلاعات

نموداری از وضعیت قطعی اینترنت در زمان کنکور

منبع: همشهری آنلاین
صبح امروز اینترنت موبایل کسانی که در نزدیکی حوزه‌های امتحانی کنکور بودند، با اطلاع قبلی قطع شد.
 
اکنون نمودار منتشر شده نت بلاکس وضعیت قطعی اینترنت در این زمان را به نمایش گذاشته است.

​​