فناوری اطلاعات

جلسه پایش فنی و تجاری اداره کل مخابرات منطقه ۷ تهران برگزارشد

جلسه پایش فنی و تجاری اداره کل مخابرات منطقه ۷ تهران با حضور ملک جعفریان مدیرمخابرات منطقه تهران، معاونان  و مدیران کل ادارات در مخابرات منطقه هفت بصورت ویدئو کنفرانسی برگزارشد.
روابط عمومی اداره کل مخابرات منطقه هفت اعلام کرد در ادامه سلسله نشست های پایش فنی و تجاری، این جلسه نیز با حضور تاج مهری مدیر کل مخابرات منطقه ۷ تهران و همه معاونین و روسای مراکز و ادارات بصورت حضوری در محل سالن همایش ساختمان ستاد منطقه برگزار و بررسی عملکرد مراکز مخابراتی منطقه ۷ و تحلیل و شناخت نقاط قوت در ارایه سرویس های مطلوب و همچنین تقویت و توسعه زیرساخت های ارتباطی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

​​