فناوری اطلاعات

ایران به هاب ترانزیت داده در منطقه تبدیل می شود

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در ویراستی خبر خوشی را در مورد حضور موثر شرکت ارتباطات زیرساخت در عرصه بین الملل (میزان ترانزیت داده) در 18 ماه گذشته ارائه داد.
لاجوردی معاون وزیر، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت در ویراستی بیان کرد: با حضور موثر شرکت ارتباطات زیرساخت در عرصه‌ی بین الملل طی ۱۸ ماه گذشته، میزان ترانزیت داده از مسیر ایران عزیز اسلامی از ۱.۳ ترابیت‌بر‌ثانیه به بیش از ۲.۹ ترابیت‌بر‌ثانیه رسید، با تلاش شبانه روزی، ایران به هاب ترانزیت داده در منطقه تبدیل خواهد شد. 

​​