فناوری اطلاعات

اینفوگرافیک/ کشورهای دارای بیشترین ماهواره در فضا

منبع: ایسنا
در رتبه‌بندی که سایت « UCS Satellite Database» با محوریت کشورهای دارای ماهواره در فضا انجام داده، آمریکا با ۳۴۱۵ ماهواره رتبه نخست را در بین کشورهای دارای ماهوره به خود اختصاص داده است. در این اینفوگرافیک، آمار کشورهای دارای بیشترین ماهواره در مدار زمین، مشخص شده است.
 
62601947.jpg
 

​​