فناوری اطلاعات

رییس سازمان فضایی ایران از روند احداث پایگاه ملی پرتاب ماهواره بازدید کرد

رئیس سازمان فضایی ایران برای پیگیری و نظارت بر روند احداث پایگاه ملی پرتاب ماهواره به چابهار سفر کرد و ضمن بازدید، کلنگ احداث بخش‌های جدیدی از بناهای این پایگاه را بر زمین زد.
 
 
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان فضایی ایران، حسن سالاریه، معاون وزیر و رئیس سازمان فضایی ایران، از آخرین روند ساخت پایگاه ملی پرتاب چابهار بازدید کرد و ضمن دریافت آخرین گزارش‌ها از روند اجرای کلان پروژه پایگاه ملی پرتاب،‌ کلنگ احداث بخش‌های جدیدی از بناهای این پایگاه را بر زمین زد.
 
پایگاه ملی پرتاب چابهار، یکی از مهمترین پروژه‌های ملی فضایی کشور تحت مدیریت سازمان فضایی ایران است که از سال گذشته فرایند احداث آن آغاز شده است.
طبق برنامه‌ریزی انجام شده، در ماه های آینده این پایگاه قابلیت نخستین پرتاب‌ ماهواره‌ های بومی به مدارهای خورشید آهنگ را پیدا می کند.

​​