باندپهن

پیام ملک جعفریان مدیر مخابرات منطقه تهران به مناسبت هفته ارتباطات و روز ملی روابط عمومی

«توانمندسازی کشورهای کمتر توسعه‌یافته از طریق فناوری اطلاعات و ارتباطات» به‌ عنوان شعار سال ۲۰۲۳ اتحادیه بین المللی مخابرات (ITU) مطرح شده است. شعاری که روی توانمندسازی کشورهای کمتر توسعه‌یافته از طریق فناوری اطلاعات و ارتباطات تمرکز دارد. در حال حاضر اتخاذ استراتژی روشن و شفاف در مواجهه با فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی ضرورت یافته است، چرا که اعتقاد بر این است فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی، مهم ترین عامل تغییرات در شئون مختلف جوامع هستند و ما باید با پرکردن شکاف دیجیتال و استانداردسازی از فرصت های بی شمار این عرصه بهره گیری کنیم.
 
 
مخابرات منطقه تهران بعنوان یکی از بازوان اصلی شرکت مخابرات ایران در پایتخت ایران اسلامی و سراسر استان تهران اقدامات گسترده ای را هم راستا با شعار اتحادیه بین المللی مخابرات (ITU) در قالب نهضت جهادی شرکت مخابرات ایران با عنوان اختصاری ” نجما” در دستور کار قرار داده است. با علم به اینکه این زیرساخت های مخابراتی است که بستر بی بدیلی برای بهره مند ساختن بخش های مختلف جامعه از فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی مورد نیاز است.
 
از دیگر سو اعتقاد بر آن است که تحقق شعار سال ۱۴۰۲ که از سوی مقام معظم رهبری سال رشد تولید و مهار تورم نام گرفت، با توسعه همه جانبه صنعت ارتباطات و مخابرات حادث می شود، چرا که رشد و توسعه پایدار در شئون مختلف جامعه نیازمند وجود شبکه ارتباطی امن، با سرعت و کیفیت بالاست تا بر این مدار، اقتصاد دیجیتال و پویایی هرچه بیشتر مقوله تولید متجلی شود.
 
در این مسیر تلاش های مجاهدانه تمامی کارکنان خدوم که با وجود فراز و نشیب های بسیار، کمر به خدمت بسته اند تا سرویس های نوین مخابراتی را به مردم شریف استان تهران ارایه دهند جای تقدیر دارد.
مسیری که پیش رو است بطور یقین پدید آورنده آینده ای روشن و درخشان برای خانواده بزرگ مخابرات کشور است و اینجانب صمیمانه ترین تبریکات خود را در هفته ارتباطات نثار می کنم.
 
از سوی دیگر ارتباطات و به ویژه روابط عمومی، نقش مهم و بی بدیلی در تولید و بازتولید سرمایه اجتماعی جوامع و سازمان ها دارد و بسیاری از اندیشمندان و جامعه شناسان بر این باورند که سرمایه اجتماعی از شبکه های مرتبط ارتباطات و مراودات اجتماعی به وجود می آیند.
 
بدون شک یکی از منابع مهم تولید سرمایه اجتماعی سازمان، روابط عمومی است که به عنوان تسهیل گر و مرکز ثقل ارتباط درون و برون سازمانی در دستگاههای اجرایی و مرکز گردش و انباشت اطلاعات است.
فرا رسیدن هفته ارتباطات، روز جهانی مخابرات و همچنین روز ملی روابط عمومی را به تمامی تلاشگران عرصه مخابرات، ارتباطات و روابط عمومی مخابرات منطقه تهران که می کوشند حلقه وصل ارتباطات درون و برون سازمان پایدار و مستدام بماند، تبریک و شادباش می گویم.

​​