باندپهن

کمک 1.5 میلیارد یوروی ایتالیا به اپراتورهای مخابراتی

euro-cash-notes-money-770x285.jpg
 
 
ICTna.ir - دولت ایتالیا در حال کار بر روی یک طرح کمکی به ارزش بیش از 1.5 میلیارد یورو برای کمک به اپراتورهای ملی این کشور است.
 
به گزارش گروه اخبار خارجی آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، رویترز گزارش داد، پیش نویس فرمان جزئیات این طرح را تشریح می کند، که به نظر می رسد عمدتا شامل اعطای معافیت های مالیاتی به اپراتورهای مخابراتی در چند سال آینده و مقداری کمک نقدی نیز برای ارتقای شبکه های مسی به فیبر و صندوق های بازنشستگی پیش از موعد خواهد بود.
 
به نظر می رسد که کل این طرح با دقت تدوین شده است تا از نقض مقررات اتحادیه اروپا در مورد کمک های دولتی جلوگیری شود. Newswire خاطرنشان می‌کند که بخش معافیت مالیاتی این معامله برای شرکت‌هایی اعمال می‌شود که دقیقاً به همین دلیل اهمیت ملی استراتژیک دارند. 
 
پیش‌نویس فوق نشان می‌دهد که وزارت صنعت این کشور که در ایتالیا با عنوان وزارت شرکت‌ها و ساخت ایتالیا شناخته میشود، پیشنهاد کرده که عوارض هزینه های انرژی برای شرکت‌های دارای اهمیت استراتژیک فوق‌الذکر، از جمله شرکت‌های مخابراتی، برای یک دوره سه ساله تا سال 2025 کاهش یابد. همچنین این وزارتخانه در حال بررسی تمدید معافیت مالیاتی موجود برای شرکت های انرژی بر به همان شرکت های استراتژیک است. این دو طرح معافیت مالیاتی ای در حدود مجموعا 1.2 میلیارد یوروی ایجاد میکند. البته با فرض اینکه آنها از کمیسیون اروپا مجوزهای لازم را دریافت کنند.
 
این پیش نویس همچنین تخصیص 200 میلیون یورو برای حمایت از شرکت های مخابراتی برای ارتقای خطوط مسی خود به فیبر تا نقطه (FTTP) را نیز پوشش می دهد، رویترز میگوید این رقم عملا این بخش از بسته کمکی عمدتا به نفع اپراتور مخابراتی TIM است که هنوز مقدار زیادی کابل مسی در زیر زمین دارد.
 
با توجه به حجم نیروی کار، احتمالا اپراتور مخابراتی چیزی در حدود 145 میلیون یورو کمک هم برای برنامه های بازنشستگی پیش از موعد کارکنان خود به دست خواهد آورد، که برای کمک به شرکت های مخابراتی در استخدام نیروی کار جوان تر طراحی شده است.
 
 

​​