فناوری اطلاعات

July 2, 2023
16:29 یکشنبه، 11ام تیرماه 1402
کد خبر: 146999

رییس ساترا: مصوبه اخیر درباره VODها درست تبیین نشده است

رییس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا) گفت: راجع به مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، خیلی از دوستان اگر آن طور که ما متوجه شدیم خوب متوجه شوند، اصلا بحثی نمی‌آید.
 
 
 
نشست هم‌اندیشی مدیران سکوهای اینترنتی و هنرمندان با دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، قائم مقام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی‌ و رییس ساترا در خصوص مصوبه اخیر «شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه صوت و تصویر فراگیر» در محل دبیرخانه این شورا برگزار شد.
 
سعید مقیسه، رییس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا)، در این نشست اظهار داشت: یکسری از تولیداتدر حوزه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‌قبلا شکل گرفته بود، مثل کتاب، بازیو امثال آن سینما که (اینجا نیست) اضافه می‌کنیم و مورد توجه دوستان است، در حوزه ارشاد بوده است، این باب شده است که ادامه اینموارد در حوزه صوت و تصویر فراگیر هم به عهده وزارت ارشاد باشد، مثلا خبرگزاری در حوزه ارشاد بوده، حالا وقتی خبرگزاری می‌آید از نسخه مکتوب به نسخه دیجیتالی و اینترنتی، در حوزه ساترا و صدا و سینمانباشد، در حوزه ارشاد باشد، ولو اینکه دستورالعمل‌ها و قوانین و مقررات آن با توافق صدا و سیما باشد اما کسی که عمل می‌کند، همان طور که آقای قاسمی‌فرمودند که باید اینطوری باشد، آن طوری باشد، الان بایدبگوییم اینطوری شده است، الان باید بگویید که چه خوب شد، اینطورشد، ان طور که شما می‌گفتید باید نظارت پیشینی باشد، نمی‌دانم، (نظارت پسین) باشد، الان طبق قوانین وزارت ارشاد، براساس توافقی که با صدا و سیما انجام شده است، طرف حساب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‌است، آن قرائتی که آقای‌هاشمی‌می‌فرمایند، ما هم قبول داریم،سریال را باید صدا و سیما را باید تولی گری کند، برنامه‌هایتلویزیونی و زنده را، (ما هم قبول داریم) شاید اگر گفته می‌شد، که کتابی که وزارت ارشاد مجوز داده است، بعدا که خواست کتاب صوتیبشود یا وی او دی پخش شود حالا باید ساترا مجوز بدهد؟ طبق اینمصوبه اینگونه نیست، کتاب صوتی را هم باید وزارت ارشاد، پیگیریمی‌کند و اگر میخواهد پخش شود، مجوز محتوا را وزارت ارشاد می‌دهد ولو اینکه رسانه را صدا و سیما مجوز بدهد.
 
وی افزود: چند مجوز وجود دارد، یکی مجوز خود رسانه است که می‌تواند سرویس‌های مختلفی را در آن رسانه برقرار شود که وی او دی سرویساست، خود رسانه که تشکیل می‌شود و مجوز رسانه داده می‌شود، سرویس‌هایی، زنده یک سرویس است، بازی یک سرویسش است، وی او دی و ای او دی و امثالهم سرویس‌هایی است که می‌تواند در رسانه شکل بگیرد و یک اپلیکیشن و چندین سوپر اپلیکیشن و… متغیر داشته باشد.
 
مقیسه بیان کرد: مثلا تاکسی یک زمانی متولیش سازمان تاکسیرانی بوده است، الان که تاکسی تلفنی شده است، بازهم متولی و تنظیم گرش هم سازمان تاکسیرانی است، بعدا هم که اینترنتی شده است، کسی نمی‌گوید که این کسب و کار تغییر کرده است و جدیداست، داروخانه اگر متولیش، وزارت بهداشت و درمان بوده است، دیجیکالا هم اگر بخواهد دارو بفروشد، حق ندارد بگوید من هر چه دلم می‌خواهد، می‌فروشم، من تابع، من اینترنتی می‌فروشم؛ نه، آنجا هم طبق قوانینتنظیم گر خودش است، به همین ترتیب برنامه‌های تلویزیونی هم اگر اینترنتی شود، طبق قواعد و مقررات همان است، یک بستر پخش است که عوض شده است، برودکست باشد، ضمن اینکه تصریع قانونی هم دارد که شبکه‌های کابلی جدا از شبکه‌های برودکست نیست، براساس مصوبه و تفسیر شورای نگهبان است، خیلی دوست داریم که بحث حقوقی هم داشته باشیم، آخر این بحث حقوقی هم در کشور این تصمیم گرفته شد که اگر صدا و سیما و برنامه‌های و تلویزیون و سینمایی هر دو گرفته شود مثلا به سازمان تبلیغات اسلامی‌داده شود، قانون کشور است، ما می‌گوییم چشم، سازمان تبلیغات اسلامی‌است.
 
رییس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر، گفت: اگر هم بگویند شورای عالی انقلاب فرهنگی شبکه بزند، قانون است، قانون کشور اگر این باشد، (قانون است و مطیع هستیم) یک وقت می‌گوییم تفسیرما از قانون چه هست؟ مرجع تفسیر قانون اساسی است، الان نمی‌خواهم بحث حقوقی کنم اما خیلی دوست دارم مطح شود، انجام شده مطرح می‌کنیم تا مسئله حل شود.
 
وی گفت: آقای بازغی فرمودند که چرا گفتند پایان سرگرمی‌مردم، اتفاقا خیلی حرف خوبی است، همان اون وری‌ها خیلی تند رفتند و حرف سخیفی است و هم این طرفی‌ها، هر کی مخالفت کند، دشمن اسلام و مسلمین است، این فضای گفت و گو است، همه حق دارند که سوال کنند، جواب بشنوند و قانع بکنند، قانع بشوند، فضای گفت و گوی فرهنگی یعنیهمین، اتفاقا ما باب این کار را خیلی زیاد باز کردیم، در یک شورایساترا، شورای انتشار و شورای تولید، (آقای جعفری و‌هاشمی؟) و ۲نماینده از وزارت ارشاد، یک نماینده از قوه قضاییه و یک نماینده از پلتفرها حضور دارند، یک نفر از دانشگاه‌ حضور دارند و اتفاقا یک نفر هم از معاونت سیما حضور ندارد، کلا ساترا یک سازمان شده است برایاینکه از ذیل ساختار تولیدی بیاید بیرون، ما هیچ تولید و آنتنینداریم ما فقط تنظیم‌گر هستیم، در شوراهای تولید و انتشارمان اتفاقا این افراد حضور دارند، باب گفت و گو کاملا باز است، آن تکه ای که فرمودند آقای.. اینکه این تعامل نیست، جریان را بدانید چه هست، یک زمانییک کارگزارانی بودند که می‌گفتند که اختلاف سلیقه وجود دارد و ممکن است که این دفعه فیلم را بدهند به این و دفعه بعد بدهند به دیگری، آن بخش خصوصی است، آن رسانه پولش را به آن آدم می‌دهد و ممکن است برای اینها تاثیر بگذارد، آنها الان یکی هستند.
 
مقیسه ادامه داد: دوم اینکه اصلا کسی که بازبینی می‌کند، هیچارتباطی با کسی که پلتفرم دارد، ندارد، همدیگر را هم نمی‌شناسند و مدام هم عوض می‌شوند، البته ما یک سریال را هر قسمتش را نمی‌توانیمبدهیم به یک نفر اما این دفعه شما از یک رسانه، سریال دیدید،سریال دوم رسانه را یک کس دیگری می‌بیند، یک شورای تخصصیوجود دارد، که به صورت ناشناس می‌بینند، خروجی آن را می‌دهند به شورای ۹ نفره ای که اعضای آن لزوما صدا و سیمایی نیستند و از ارشاد، قوه قضاییه و دانشگاه و افراد خارج از صدا و سیما حضور دارند و آنها تصمیم می‌گیرند و نهایتا تعاملی است.
 
وی خاطرنشان کرد: انتظار است وقتی از بخش خصوصی ایرادمی‌گیرند فرصتی پیش می‌آید که آن توضیح بدهد، خیلی خوب است آقای نویسنده، تهیه کننده و کارگردان، اینجا اشتباه کردی و از نظر ما فرامتن را ندیدی، حکم بدهیم که باید قطع کنیم و شما اعتراض می‌کنیدکه باید توضیح بدهد، حالا که توضیح داد و قانع شدیم، حالا بایدبگویید تبانی کردید باید این فرصت برابری است که برای همه دیده شده است و این یکی از نقاط قوت است.
 
مقیسه افزود: ضمن اینکه در این یک سال گذشته، فرایندی که ما فقط با رسانه صحبت کنیم که قبلا اینگونه بود که می‌گفتند هر کس از در بیرونبیاید، بگوید که از کدام رسانه هستید، اسمش را باید بگوید تا ببینیم که این رسانه، جزو رسانه‌های مجوزدار است که فرم‌هایی دارد، الان اینطور نیست، هر کسی که بخواهد ایده بدهد، می‌تواند ایدهپردازی هر برنامه ای باشد، طرح می‌دهد و تصویب شود و بعد کسی که می‌خواهد فیلمنامه بدهد در حوزه نمایشی، باید نویسنده باشد لازم نیست بگوید که عضو کدام پلتفرم است، بعد که بخواهد مجوز تولیدبگیرد باید تهیه کننده باشد، تهیه کننده و پلتفرم یعنی باب صحبتی که قبلا نبوده است، باید باشد، این است که وقتی بخواهد منتشر شود که رسانه را باید مشخص کنید، قوانین خاص خودش را دارد، و فکر می‌کنم جزو پیشرفته ترین روش‌های تعامل و شنیدن حرف دوستان است که ما در هفته، ۵۲ هفته داریم و ۴۸ هفته کاری داریم، در ۱۴۰۱، ۴۸ جلسه داشتیم، اگر یک روز هم تعطیل بوده است، به گونه دیگری جبران شده است، در هفته هم یک شورا داشتیم، گاهی اوقات که تعطیل است و جلسه نمی‌شد به صورت تلفنی جلسه را برگزار می‌کنیم، نتیجه آن این شده است که ما ۵۰۰ خورده ای قسمت سریال پخش شده داریم، ۳۰۰ و خورده ای عنوان در حال پخش داریم و ۲۰۰ خورده ای منتظر پخش داریم که اینچرخه می‌چرخد، اینکه مردم محروم شدند، اینطور نیست، اتفاقا مردم زیاده روی شده، یک قسمتی از ولنگاری‌های فضای مجازی انصافا خارج از حدود ارزش‌های اخلاقی جامعه است، باید کنترل شود که ما موفق نبودیم، در هدایت درست تولیدی، اما این طور نیست که خلاصه سدیآهنی گذاشته شده است، سدی در کار نیست و الان نتیجه آن شده است که ۴۰۲ رسانه داریم که مجوز گرفتند و دارند کارشان را انجام می‌دهند.
 
وی گفت: فرمودند که ما تکلیفمون با سلیقه ناظر یکی نیست،سیاست‌های محتوایی، ضوابط ریز محتوایی بر روی سایت گذاشته شده است، از رسانه‌ها دعوت می‌شود که بیایید در دانشگاه صدا و سیما یکترم بگذرانید و اساتید مختلفی که در این عرصه همه قبولش دارند به عنوان استاد بیایند تدریس کنند و شما باید نمره قبول بگیرید و دیگرکاملا بپذرید که من متوجه شدم، دوم؛ ابلاغ کتبی شده است، سهه؛ جلسات تعاملی این چنینی هم مداوم برقرار است، که طرف طرح شده است، بارها گفته شده است که نظرات چه است، چه تلفنی و چه حضوری پیدا کنند و چه حضوری، اصلا ما قبلا ما یک برگه آپنج می‌دادیم که بنا به این دلایلرد است، الان برای ابلاغ نتیجه یک جلسه، گاهی آقای جعفری جلوه سه ساعت جلسه می‌گذارند که منظور این جلسه این بوده است این، این بود چطور می‌توانید درستش کنید، تغییرش بده، پس سلیقه ناظر کاملا تکلیفمان با آن مشخص شده است، دستورالعمل موافقت کلی که منقضیشده هم، در درگاه ملی رفته است و خیلی بهتر شده است، قبلا یک نهادیدر داخل صدا و سیما بوده، طرح‌ها را بررسی می‌کرد، مرکز طرح و برنامه، به خاطر اینکه این تذاکرات و اعتراضات نباشد، اصلا نهاد بررسی کننده طرح‌ها، در داخل ساترا آمده است و دیگر در صدا و سیما نیست، آن وقتی که در سازمان صدا و سیما بود، اینجا موافقت کلی صادر می‌شد، آن دیگر در ساترا انجام می‌شود، ضمن اینکه شما بخواهید ثبت کنیدهدایت می‌شود به درگاه ملی، مواردی هم که پیش می‌رود، پیامک داده می‌شود، افراد در جریان قرار می‌گیرند و دستورالعمل‌های موافقت کلی که منقضی شده است یعنی پیشرفته تر شده است.
 
رییس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر گفت: فرمودند که صحبت همه پلتفرم‌ها شنیده شود، (آقای شاملو گفتند)، اتفاقا درست گرفتند، بعضی از وقت‌ها تعبیر می‌شود که پلتفرم مهم، پلتفرمی‌است که ایران تولید می‌کند، دیدگاه دیگر این است که پلتفرم مهم، پلتفرمی‌است که کاربر بیشتری دارد، دیدگاه دیگر این هست که مصرف محتوایبیشتری دارد، یک دیدگاه دیگر این است که تاثیرگذارتر است، تلقینهادهای حاکمیتی حتی در این جلسه، پلتفرمهای مهم را دعوت کردیم،چه کسانی را دعوت کردیم؟ آن کسانی که تولید سریال می‌کنند، دهک بالای هر کدام از آن معیارها را دهک بالای پرمصرف‌ها، دهک بالای پخش زنده‌ها، دهک بالای تاثیرگذارها اول اینها، باید بگوییم همه پلتفرها، یعنی همه پلتفرها، ۴۰۰ و خروده ای پلتفرم و عده ای که هنوز نیامدند و باید به این مجموعه اضافه شوند.
  • مشترک شوید!

    برای عضویت در خبرنامه روزانه ایستنا؛ نشانی پست الکترونیکی خود را در فرم زیر وارد نمایید. پس از آن به صورت خودکار ایمیلی به نشانی شما ارسال میشود، برای تکمیل عضویت خود و تایید صحت نشانی پست الکترونیک وارد شده، می بایست بر روی لینکی که در این ایمیل برایتان ارسال شده کلیک نمایید. پس از آن پیامی مبنی بر تکمیل عضویت شما در خبرنامه روزانه ایستنا نمایش داده میشود.

    با عضویت در خبرنامه پیامکی آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا) به طور روزانه آخرین اخبار، گزارشها و تحلیل های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را در هر لحظه و هر کجا از طریق پیام کوتاه دریافت خواهید کرد. برای عضویت در این خبرنامه، مشترکین سیمکارت های همراه اول لازم است عبارت 150 را به شماره 201464 و مشترکین سیمکارت های ایرانسل عبارت ozv ictn را به شماره ۸۲۸۲ ارسال کنند. دریافت موفق هر بسته خبری که محتوی پیامکی با حجم ۵پیامک بوده و ۴ تا ۶ عنوان خبری را شامل میشود، ۳۵۰ ریال برای مشترک هزینه در بردارد که در صورتحساب ارسالی از سوی اپراتور مربوطه محاسبه و از اعتبار موجود در حساب مشترکین سیمکارت های دائمی کسر میشود. بخشی از این درآمد این سرویس از سوی اپراتور میزبان شما به ایستنا پرداخت میشود. مشترکین در هر لحظه براساس دستورالعمل اعلامی در پایان هر بسته خبری قادر خواهند بود اشتراک خود را در این سرویس لغو کنند. هزینه دریافت هر بسته خبری برای مشترکین صرفا ۳۵۰ ریال خواهد بود و این هزینه برای مشترکین در حال استفاده از خدمات رومینگ بین الملل اپراتورهای همراه اول و ایرانسل هم هزینه اضافه ای در بر نخواهد داشت.