بازار سرمایه

آسیاتک درآمد مردادماه خود را منتشر کرد؛ کسب ۱۶۷ میلیارد تومان درآمد در یک ماه!

منبع: بورس نیوز

شرکت انتقال داده‌های آسیاتک میزان درآمدی که در پنجمین ماه سال جاری از خود بر جای گذاشت ۱۶۷ میلیارد تومان بوده است که نسبت به ماه گذشته ۵۳ درصد رشد را نسبت به دوره مشابه سال گذشته نشان می‌دهد.

شرکت انتقال داده‌های آسیاتک با سرمایه ثبت شده ۳۰۰ میلیاردتومانی و ارزش بازار ۳ هزار و ۵۴ میلیاردتومانی، در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به مردادماه سال جاری که در سامانه کدال منتشر کرد، توانست از بخش‌های «خدمات اینترنت، فناوری اطلاعات و فروش کالا» درآمد کسب کند.

شرکت انتقال داده‌های آسیاتک میزان درآمدی که در پنجمین ماه سال جاری از خود بر جای گذاشت ۱۶۷ میلیارد تومان بوده است. میزان درآمدی که این شرکت در مردادماه از خدمات خود در زمینه اینترنت و اطلاعات شناسایی کرد ۲ درصد افت را نسبت به ماه گذشته و ۵۳ درصد رشد را نسبت به دوره مشابه سال گذشته نشان می‌دهد، از ابتدای سال مالی تاکنون نیز میزان درآمد تجمیعی این شرکت انتقال داده‌ای در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته ۶۰ درصد افزایش را در کارنامه خود به ثبت رساند.

بیشترین درآمدزایی که شرکت انتقال داده‌های آسیاتک در مردادماه سال ۱۴۰۲ به ثبت رساند مربوط به «درآمد خدمات اینترنت» با ۱۲۰ میلیارد تومان بود که در مقایسه با تیرماه شاهد افزایش ۲ میلیاردتومانی بود، میزان درآمد حاصل‌شده از بخش خدمات اینترنت در مردادماه دربرگیرندة ۷۲ درصد از درآمد ماهانه "آسیاتک" بود. مابقی درآمد‌هایی که آسیاتک از بخش‌های «خدمات فناوری اطلاعات و فروش کالا» شناسایی کرد به ترتیب برابر با ۴۶ و ۲ میلیارد تومان بود.


​​