عرضه رایگان آهنگ پیشواز ایرانسل با صدای شهید کاظمی

 

آهنگ پیشواز ایرانسل با صدای شهید احمد کاظمی‌ برای آن دسته از مخاطبانی که مایلند صدای یک شهید مخاطب آن‌ها را در انتظار پاسخ تماس خود قرار دهد، عرضه شده است.
 
به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا)، سایت شهید احمد کاظمی‌ با طرحی نو، آهنگ پیشواز ایرانسل با صدای شهید کاظمی‌ را برای آن دسته از مخاطبانی که مایلند صدای یک شهید مخاطب آن‌ها را در انتظار پاسخ تماس خود قرار دهد، آماده کرده است.
تمامی مشترکان ایرانسل می‌توانند بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای و به صورت رایگان صدای شهید احمد کاظمی‌ را آهنگ پیشواز ایرانسل خود قرار دهند.
این آهنگ‌های پیشواز با عنوان «اگر ما می‌خواهیم رزمنده باشیم» با ارسال کد ۲۲۱۱۸۹۰ به شماره ۷۵۷۵ و «راه شهدا» با ارسال کد ۲۲۱۱۸۹۱ به ۷۵۷۵ در اختیارکلیه مشترکین سیم کارت های ایرانسل قرار گرفته اند.

URL: https://www.ictna.ir/id/053128/

Code: 053128