گارتنر ابزار پژوهشی جدیدی در حوزه بازاریابی دیجیتال معرفی کرد

منبع: همکاران سیستم
شرکت گارتنر ابزار پژوهشی جدیدی با نام «نقشه گذرگاه‏های بازاریابی دیجیتال» را عرضه کرده است که مدیران بازاریابی کسب و کارها با استفاده از آن می‏توانند بینش جامعی نسبت به حوزه کاری خود داشته باشد.
 
 
به گزارش وب‏سایت businesswire، شرکت گارتنر اعلام کرده است ابزار جدیدی به نام نقشه گذرگاه‏های بازاریابی دیجیتال ابداع کرده است که کسب و کارها به کمک آن می‏توانند راهبردها و راهکارهای مورد نیاز خود در حوزه بازاریابی دیجیتال را تدوین کنند و عملیات و طرح‏های خود در این زمینه را نیز ارتقا دهند. گارتنر گفته است ظهور بازاریابی دیجیتال به ایجاد چشم‏انداز متشتتی از واژگان، فناوری‏ها و عرضه‏کنندگان انجامیده است و این ابزار جدید نیز واکنشی در مقابل این چشم انداز متشتت و آشفته است.
 
شرکت گارتنر پیش از این دو ابزار پژوهشی ویژه با نام «چرخه هیاهو» و «مربع جادویی» ابداع کرده بود و به کمک آنها وضعیت حاکم بر هر بازار را بررسی و چشم‏اندازهای آتی آن را پیش‏بینی می‏کرد. اما نقشه گذرگاه‏های بازاریابی دیجیتال با هدف تحلیل چشم‏انداز حاکم بر حوزه بازاریابی دیجیتال طراحی شده است.
 
براساس این گزارش، نقشه گذرگاه‏های بازاریابی دیجیتال دارای سه بخش اصلی با نام «ناحیه‏ها»، «مسیرها» و «ایستگاه‏ها» است. منظور از ناحیه‏ها مجموعه‏ای از قابلیت‏هایی است که در هر حوزه وجود دارد. مثلاً اگر کسی بخواهد کمپین تبلیغاتی یک کسب و کار را مدیریت کند، با بررسی این ناحیه‏ها می‏تواند به فهرستی از قابلیت‏هایی که در این زمینه وجود دارد، دست یابد و مثلاً درمی‏یابد که در حوزه مورد نظر خود از چه فناوری‏هایی باید استفاده کند.
 
مسیرها نیز معرف خطوطی است که این ناحیه‏ها را به هم پیوند می‏زند. مدیران بازاریابی با بررسی مسیرها بر روی این نقشه می‏توانند ابزارها و فناوری‏هایی را که ناحیه‏های مختلف را به هم متصل می‏کند و دست اندرکاران حوزه‏های مختلف می‏توانند از آن به صورت مشترک استفاده کنند، شناسایی کنند. ایستگاه‏ها نیز در این نقشه به معنای نوع دقیق فناوری‏هایی است که برای هر حوزه مناسب تشخیص داده شده است. این ایستگاه‏ها که با دایره‏های رنگی مشخص شده‏ است، به صورت دقیق ابزارهایی مثل هوشمندی تجاری، همراه و غیره را معرفی می‏کنند.

URL: https://www.ictna.ir/id/055794/

Code: 055794