رشد ۵۰ میلیونی شبکه‌های عمومی وای‌فای در دنیا

منبع: سینا
تعداد شبکه‌های عمومی وای‌فای از مرز ۵۰ میلیون شبکه گذشته و در مقایسه با سال ۲۰۱۳ رشد ۸۰ درصدی داشته است.
در میان کشورهای جهان فرانسه بیشترین نقاط هات‌اسپات را دارد بطوریکه بیش از ۱۳ میلیون نقطه هات‌اسپات دارد و پس از آن با فاصله بسیار نزدیک آمریکا قرار دارد.
رشد شبک‌های وای‌فای به ۵۰ میلیون حاکی از رشد قدرتمند شبکه‌های وای‌فای جهانی است و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۱۸ تعداد آنها به بیش از ۳۴۰ میلیون شبکه افزایش یابد.
درحال حاضر به ازای هر ۱۵۰ نفر روی زمین، یک شبکه وای‌فای هات‌اسپات وجود دارد و در سال ۲۰۱۸ این رقم به یک شبکه وای‌فای به ازای هر ۲۰ نفر می‌رسد.
درحال حاضر سه کشور فرانسه، آمریکا و بریتانیا بیشترین شبکه‌های وای‌فای را دارند بطوریکه فرامسه با ۱۳ میلیون شبکه در صدر قرار دارد و پس از آن آمریکا با ۹٫۸ میلیون و بریتانیا با ۵٫۶ میلیون شبکه قرار دارند.

URL: https://www.ictna.ir/id/067453/

Code: 067453