در پی بارش های اخیر؛ شرکت ملی پست بابت تأخیر در توزیع مرسولات عذرخواهی کرد

منبع: مهر

در پی بارش سنگین برف در اکثر نقاط کشور، شرکت ملی پست از هموطنان بابت تأخیر در توزیع برخی مرسولات عذرخواهی کرد.

به دنبال بارش سنگین برف که از روز گذشته تا کنون ادامه دارد و همچنین مسدود شدن برخی محورهای مواصلاتی، احمدی معاون پستی و بازرگانی شبکه پستی از مردم بابت تاخیرهای به وجود آمده در ارسال مرسولات عذرخواهی کرد.

وی در این خصوص گفت: خداوند کریم را بابت بارش های اخیر شکرگذار و امیدواریم بتوانیم با عمل به تعهدات خود، پاسخ اعتماد مردم به شبکه پستی را به خوبی بدهیم.

معاون پستی و بازرگانی مدیرعامل سپس گفت: با توجه به این که در استان های شمالی و مرکزی با بارش های پی در پی مواجه بودیم، متاسفانه امکان تردد کامیون های پستی وجود نداشته و به همین علت مرسولات با تأخیر به دست مردم خواهد رسید.

احمدی تصریح کرد: بر همین اساس مقرر شد، مرسولات ثبتی که دارای تعهد زمانی است در اولویت توزیع قرار بگیرند.

معاون پستی و بازرگانی شرکت ملی پست در پایان ضمن تقدیر از همکاران شبکه پستی به ویژه در بخش توزیع و رهسپاری تأکید کرد: با وجود مشکلات به وجود آمده در وضعیت راه های کشور، کارکنان پرتلاش پست، تمام سعی خود را جهت ارسال به موقع مرسولات به کار خواهند بست.


URL: https://www.ictna.ir/id/087603/

Code: 087603