رقابت ۵۰ ایده در حوزه بازی‌های شناختی آغاز شد

منبع: ایسنا
مراکز دانشگاهی و شرکت‌های طراحی بازی در چالش "سرمایه شناختی و طراحی بازی"، حدود ۵۰ طرح ارائه کردند.
 
در چالش "سرمایه شناختی و طراحی بازی" که از سوی شتابدهنده شناختی و با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی برگزار می‌شود، مراکز دانشگاهی و شرکت‌های طراحی بازی از ۱۰ استان کشور، حدود ۵۰ طرح را برای ارزیابی و بررسی ارائه کردند.
 
از مجموع حدود ۵۰ پروپوزال دریافت شده، تعداد ۳۰ ایده پیشنهادی به بازی‌های دیجیتال اختصاص دارد و ۹ طرح پیشنهادی نیز حوزه بازی‌های فیزیکی و قلم کاغذی و ۱۰ طرح نیز بطور مشترک در هر دو زمینه‌ بازی های دیجیتال و فیزیکی و قلم و کاغذی را در بر می‌گیرد.
 
در طرح‌ها و ایده‌های پیشنهادی از سوی این مراکز در این چالش، طیف کودکان و نوجوانان بیشترین گروه هدف را در طراحی بازی تشکیل می‌دهند.
 
طرح‌های پیشنهادی مراکز دانشگاهی و شرکت‌های طراحی بازی در این چالش با حضور داوران و متخصصان حوزه‌های علوم شناختی درحال بررسی و ارزیابی است.
 
در این چالش، شناختی‌بودن طرح و حضور حداقل یک متخصص از حوزه‌ علوم شناختی در تیم از معیارهای مهم ورود تیم‌ها به مرحله‌ بعد است.
 
تیم‌های برگزیده (حداکثر ۱۰ تیم) از تاریخ ۳۰ بهمن ماه وارد مرحله‌ پیش‌شتابدهی شده و این زمان تا ۲۰ فروردین ماه ۱۳۹۹ ادامه خواهد داشت.
 
چالش "سرمایه شناختی و طراحی بازی" با هدف توسعه ارتباط بین رشته‌ای و معرفی بازی‌های شناختی به عنوان یکی از زمینه‌های کارآفرینی و سرمایه گذاری با حمایت ستاد توسعه علوم شناختی برگزار می‌شود.
 
ارتقای سطح بازی‌ها از جنبه‌های صرفا تفریحی به پرورش شناختی و حمایت از تیم‌های خلاق و نوآور از دیگر اهداف برگزاری این چالش است.

URL: https://www.ictna.ir/id/108964/

Code: 108964