Ofcom آخرین نتایج اندازه گیری اشعه 5G را منتشر می کند

ICTna- رگولاتوری بریتانیا، Ofcom، آخرین نتایج برنامه اندازه گیری طیف های فرکانسی شامل شش سایت اضافه تر 5G را منتشر کرد.
 
به گزارش گروه اخبار خارجی آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، Ofcom ابتدا نتایج اندازه گیری الکترومغناطیس (EMF) را در 16 سایت بریتانیا بعد از راه اندازی 5G در سال 2019 منتشر کرده است. گزارش اخیر سطح EMF را در مجموع 22 سایت 5G در 10 شهر بریتانیا نشان می دهد.
نتایج نشان می دهد که تولید گازهای گلخانه ای در هر سایت در بخش کوچکی از سطح بود که در دستورالعمل های بین المللی توسط کمیسیون بین المللی حفاظت از اشعه های غیریونیزه (ICNIRP) معین شده است.
بیشترین اندازه EMF از سیگنال های 5G به میزان 0.039 درصد از حداکثر میزان تعیین شده در دستورالعمل ها بوده است.
 

URL: https://www.ictna.ir/id/110982/

Code: 110982