تاكيد مديرعامل شركت مخابرات ايران بر افزايش تعامل مثبت در بازار سرمايه

منبع: شرکت مخابرات ایران
سيدمجيدصدري مديرعامل شركت مخابرات ايران صبح امروز چهارشنبه ۷ خرداد با حضور در محل سازمان بورس و اوراق بهادار ایران ، با دکتر حسن قالیباف اصل، رییس سازمان بورس، ديدار و در مورد راه هاي تعامل هر چه بهتر شركت مخابرات به عنوان يكي از بزرگ ترين شركت هاي بورسي فعال در بازار سرمايه و همکاری های گسترده تر در آینده به گفتگو و تبادل نظر پرداخت. 
 
 صدری در اين ديدار كه شهسواري، عضو هيات مديره و مهندس ييدخام ، مديركل ارتباطات و امور بين الملل شركت نيز حضور داشتند، اظهار داشت: بازار سرمایه ایران پتانسیل بسیار مناسبی برای سرمایه گذاری دارد و شرکت مخابرات ايران به عنوان مهم ترين شركت بازار ارتباطات كشور، برنامه هاي وي‍ژه اي براي ارتقاي حضور خود در بازار سرمايه دارد.
 
مديرعامل شركت مخابرات ايران با تاكيد بر نقش شركت هاي فناوري محور در آينده اقتصاد كشور گفت: اساس كار شركت مخابرات ايران علاوه بر تحقق رضايتمدي مشتريان، بر حضور موثر و سوددهي به سهامداران مختلف شركت در بازار سرمايه استوار است و در اين مسير ، تعامل با نهاد سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان متولي بازار سرمايه كشور در دستور كار قرار دارد.
 
وي افزود: يكي از مهم ترين شركت هايي كه در طول ماه هاي گذشته به سوددهي مستمر، روز افزون و پايدار رسيده ، شركت مخابرات ايران است.
 
حسن قالیباف اصل، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار نيز در اين ديدار ضمن تشكر از توجه وي‍‍‍ژه مديرعامل شركت مخابرات ايران به بازار سرمايه گفـت: حضور موثر شرکت های بزرگی مانند شركت مخابرات ايران در بازار سرمايه، ضامن اعتبار اين بازار و مایۀ قوت قلب سهامداران و همچنین فرهنگسازی سرمایه گذاری عمومي در بورس می شود.
 

URL: https://www.ictna.ir/id/112269/

Code: 112269