4 مرکز مخابراتی توسعه می یابد

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی شهید عاطف، سید الشهداء، شهدای شهریار و یوسف آباد قوام از تاریخ 21 تیر ماه آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات شهید عاطف با پیش شماره های 7770 الی 7774، 7786 الی 7788، 7729، 7670، 7671، 7776 در محدوده خیابان های 202 غربی، 200 غربی، قزاقی، اتوبان باقری و در مرکز مخابرات سیدالشهداء با پیش شماره های 5570 الی 5579، 5607، 5513، 5514، 5517 در محدوده خیابان های تهمتن مهمان نوازان و در مرکز مخابرات شهدای شهریار با پیش شماره های 6522، 6524 الی 6529 در محدوده میدان جهاد، بلوار انقلاب، کارگر، بلوار مداحی (جاده ملارد) و در مرکز مخابرات یوسف آباد قوام با پیش شماره های 6558، 6594 در محدوده این مرکز به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.
 

URL: https://www.ictna.ir/id/126257/

Code: 126257