3 مرکز مخابراتی توسعه می یابد

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات شهید زارعی، شهید تندگویان و کهریزک از تاریخ دوم دی ماه آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات شهید زارعی با پیش شماره های 4410 الی 4417، 4494 و 4495 در محدوده خیابان های اندیشه شمالی، فرهنگستان، رحیمی و اتوبان حکیم به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.
 
بر اساس همین گزارش با اجرای عملیات توسعه شبکه، ارتباط مشتریان در مرکز مخابرات شهید تندگویان از ساعت 1 بامداد به مدت 12 ساعت و در مرکز مخابرات کهریزک از ساعت 1 بامداد به مدت 5 ساعت دچار اختلال می شود.
 

URL: https://www.ictna.ir/id/131633/

Code: 131633