معاون وزیر ارتباطات: تحول دولت مردمی از بستر توسعه شبکه ملی اطلاعات می‌گذرد

منبع: مهر
 
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به تکالیفی که در طرح کلان شبکه ملی اطلاعات و سند تحول دولت مردمی در این بخش دیده شده، گفت: تحول دولت مردمی از بستر توسعه شبکه ملی اطلاعات می گذرد.
 
 محمد خوانساری در مراسم روز جهانی ارتباطات و جامعه اطلاعاتی که امروز سه شنبه در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد، با تاکید بر اینکه سازمان فناوری اطلاعات ایران به دنبال شیرین کردن ذائقه مردم از خدمات فناوری اطلاعات است، بسترسازی برای عرضه خدمات دولت هوشمند، توسعه زیرساخت‌ها و ایجاد سکوهای خدمات رسان را از جمله تکالیف در دست اجرا عنوان کرد.
 
وی با اشاره به تکالیفی که در طرح کلان شبکه ملی اطلاعات و نیز سند تحول دولت مردمی در این بخش دیده شده است، گفت: این دو طرح همراستا با یکدیگر باید دنبال شوند و ما معتقدیم که تحول دولت مردمی از بستر توسعه شبکه ملی اطلاعات می‌گذرد.
 
معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه رویکرد ما در سازمان فناوری اطلاعات تحقق «دولت به مثابه پلتفرم» است، ادامه داد: این رویکرد، باز طراحی ارائه خدمات هوشمند، زیرساخت‌های ابری و سکوهای قابل استفاده و نیز پنجره واحد خدمات دولت را شامل می‌شود تا با استفاده از فناوری‌های تحول آفرین و بر بستر پلتفرم، دولت کارا و مؤثر محقق شود و شاهد رشد و افزایش کیفیت خدمات و نوآوری باشیم.
 
وی گفت: دولت یک سکو است و زیرساخت‌ها را برای شرکت‌های دانش بنیان و اپراتورهای خدماتی ارائه خواهد داد و در این صورت شاهد افزایش اعتماد کسب و کارها، افزایش بهره وری و تولید دانش بنیان و خدمات خواهیم بود.
 
رئیس سازمان فناوری اطلاعات فرصت سازی یکسان در دسترسی به خدمات پایه دولتی و توانمندسازی شرکت‌های دانش بنیان را از دیگر برنامه‌های مدنظر عنوان کرد و افزود: جایگزینی خدمات دستگاه‌های دولتی با خدمات بخش خصوصی و یا ارائه خدمات ترکیبی، امسال در قالب اپراتورهای خدماتی (PGSP ) محقق می‌شود و به تدریج شرایط آن را اعلام عمومی می‌کنیم.
 
وی ایجاد پروژه «ابر دولت» را به عنوان زیرساخت یکپارچه خدمات دولت، پنجره ملی خدمات هوشمند و امکان مشارکت مردم در بهبود فرآیندها را از دیگر برنامه‌های این سازمان عنوان کرد و گفت: نظام تعرفه گذاری خدمات و رقابتی کردن آنها، نظارت و حضور بر ساماندهی بازار ICT و توسعه مرکز تبادل اطلاعات و نیز تأمین و ارزیابی امنیت شبکه با فعال سازی شرکت‌های خصوصی حوزه امنیت و مراکز آپای دانشگاهی از برنامه‌های مدنظر سازمان فناوری اطلاعات برای سال جاری است.
 
خوانساری با اشاره به شعار امسال روز جهانی ارتباطات که از سوی اتحادیه جهانی مخابرات، «فناوری‌های دیجیتال برای افراد مسن و سالمندی سالم» نامگذاری شده است، گفت: این بازار در کشور ما بسیار بکر است و پرداختن به این موضوع صرفه اقتصادی برای استارت آپها خواهد داشت. پایش ما در این زمینه نیز نشان می‌دهد که با توجه به افزایش امید زندگی، بازار وسیعی برای بهبود کیفیت سالمندان با استفاده از فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی وجود دارد و سرمایه گذاران و استارت آپها می‌توانند این بازار را مدنظر قرار دهند.
 
وی گفت: هم اکنون اگر متوسط سن کارآفرینان موفق در کشور را در بازه سنی ۴۰ تا ۴۵ سال در نظر بگیریم، با ایجاد بازار فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی برای سالمندان فعلی، در آینده این کارآفرینان می‌توانند در سن سالمندی، هدایتگر این بخش هم باشند.

URL: https://www.ictna.ir/id/135914/

Code: 135914