تلفن همراه

ویدئو: مقایسه تعرفه حج اپراتورهای ایرانی با اپراتورهای عربی

 


​​