تلفن همراه

ورود دستگاه قضايي به طرح واگذاري رايگان سيم کارت همراه اول به دانش آموزان: دادیار حوزه پیشگیری دادستانی: این طرح غیرقانونی است

 

محمد علي علي نژاد  - روزنامه خراسان : واگذاري سيم کارت رايگان به دانش آموزان از طرح هاي اپراتور تلفن همراه است که مورد اعتراض مديرکل آموزش و پرورش قرار گرفته و رسيدگي به اين موضوع را به صورت کتبي از دستگاه قضايي درخواست کرده است و آن طور که خانم عابدين زاده داديار پيش گيري از وقوع جرم معاونت امور اجتماعي و پيش گيري از وقوع جرم دادستاني مشهد مي گويد: اين واگذاري ها غيرقانوني بوده و دستگاه قضايي به آن ورود پيدا کرده است.
عابدين زاده داديار حوزه معاونت امور اجتماعي و پيش گيري از وقوع جرم دادستاني مشهد در گفت وگو با خراسان رضوي با بيان اين که واگذاري سيم کارت به کودکان ۷تا۱۷ ساله مشکل قانوني دارد، مي گويد: واگذاري سيم کارت يک نوع معامله و قرارداد است و طبق قانون کودک تا ۱۸ سالگي که به «سن رشد برسد» نمي تواند معامله انجام دهد.
وي تاکيد مي کند: فرد در اين سنين «غيررشيد» است مگر اين که حکم رشد او صادر شده باشد يا با حضور ولي يا سرپرست قانوني کودک باشد.
او به صراحت واگذاري سيم کارت بدون حضور والدين را غيرقانوني اعلام و تصريح مي کند: واگذاري سيم کارت با حضور والدين يا سرپرست قانوني به شرط ثبت نام و امضاي والدين مشکلي ندارد و در غير اين صورت غيرقانوني است.
داديار پيش گيري از وقوع جرم معاونت امور اجتماعي و پيش گيري از وقوع جرم دادستاني مشهد با بيان اين که واگذاري سيم کارت به کودکان برخي آسيب هاي اجتماعي را ايجاد مي کند، مي گويد: برخي کودکان بدون اطلاع والدين اين سيم کارت را دريافت مي کنند و براي اين که والدين از داشتن سيم کارت مطلع نشوند گوشي تلفن همراه را نيز بدون اطلاع خانواده تهيه مي کنند که اين کار نيز با آسيب هايي همراه است.
عابدين زاده يادآور مي شود: حتي اگر والدين براي کودک گوشي تلفن را فراهم کنند باز هم شرايطي ايجاد مي شود که والدين نمي توانند بر رفتار فرزند نظارت داشته باشند اين در حالي است که نظارت بر فرزند يکي از تکاليف، وظايف و حقوق اولياست که با داشتن سيم کارت اين حقوق از آن ها گرفته مي شود.
وي تصريح مي کند: واگذاري سيم کارت رايگان به دانش آموزان ۷تا۱۷ ساله نظارت پدر و مادر را با چالش مواجه مي کند و علاوه بر غيرقانوني بودن به نهاد خانواده آسيب مي رساند.
عابدين زاده در پاسخ به اين سوال که آيا پرونده اي وجود دارد که اين سيم کارت هاي رايگان زمينه آسيب اجتماعي يا جرم را فراهم کرده است؟ مي گويد: پدري مراجعه و اعلام کرد که دختر ۱۲ ساله اش بدون اطلاع او سيم کارت رايگان دريافت کرده و شب هنگام زير پتو در حال ارسال پيامک بوده است.
وي با بيان اين که اين دختر ۱۲ ساله گوشي تلفن همراه را از يک «پسر»هديه گرفته است، مي افزايد: دريافت سيم کارت رايگان باعث شده تا اين دختر ۱۲ ساله براي دريافت گوشي تلفن دچار آسيب اجتماعي شود و تلاش کند با فرد ديگري ارتباط داشته باشد که اين خود يک آسيب و تهديد براي اين فرد محسوب مي شود. وي يادآور مي شود: حتي در سوپرمارکت ها نيز واگذاري سيم کارت به دانش آموزان انجام مي شود. عابدين زاده در پاسخ به اين سوال که آيا به اين اپراتور تلفن همراه هشداري در اين زمينه داده شده است مي گويد: اين موضوع به يکي از اپراتورهاي تلفن همراه اعلام شده و قرار است از نماينده اپراتور ديگر تلفن همراه نيز دعوت کنيم تا با حضور نماينده اين اپراتور نيز موضوع بررسي شود.
وي مي افزايد: تعهدي مبني بر عدم واگذاري سيم کارت به افراد زير ۱۸ سال از برخي نمايندگي هاي فروش يکي از اپراتورهاي همراه دريافت شده است و اين روند هم چنان ادامه دارد.
عابدين زاده به ابراز نگراني هاي مديرکل آموزش و پرورش از اين موضوع اشاره مي کند و مي گويد: مديرکل آموزش و پرورش طي نامه اي رسيدگي به اين موضوع را درخواست کرده است.
در بخشي از اين نامه آمده است: در مناطق مختلف استان از دانش آموزان دعوت شده تا با در اختيار داشتن کارت ملي يا گواهي اشتغال به تحصيل براي دريافت رايگان سيم کارت تلفن همراه به دفاتر شرکت مراجعه کنند، با توجه به استفساريه شوراي عالي آموزش و پرورش تلفن همراه به عنوان يکي از مصاديق و وسايل غيرمرتبط با امور تحصيلي تلقي مي شود و همراه داشتن آن در مدرسه توسط دانش آموزان مجاز نيست و نظر به استفاده نامطلوب از تلفن همراه در مدارس، انتشار فيلم، عکس و بلوتوث هاي غيراخلاقي که موجبات نارضايتي اوليا را ايجاد کرده است مستدعي است اقدامات پيش گيرانه انجام شود.


​​