تلفن همراه

گران‌ترین خدمات مخابراتی در دنیای عرب در مراکش عرضه میشود!

مشترکان خطوط ثابت تلفن در کشور مراکش بیش از دیگر کشورهای عربی باید برای استفاده از خدمات ارتباطی مورد نظر خود هزینه پرداخت کنند.
 
به گزارش فارس به نقل از آی‌تی‌پی، مراکش‌، موریتانی و تونس کشورهایی هستند که در دنیای عرب بیشترین هزینه را در رابطه با خدمات صوتی خطوط ثابت تلفنی از مشترکان خود دریافتند می‌کنند.
 
این طور که مطالعات جدید مرکز اردنی "گروه مشاوران عرب" نشان می‌دهد، مشترکان خطوط ثابت تلفن در کشور مراکش بیش از دیگر کشورهای عربی باید برای استفاده از خدمات ارتباطی مورد نظر خود هزینه پرداخت کنند.
 
در این بررسی تعرفه‌های مربوط به خدمات صوتی خطوط ثابت تلفن 29 اپراتور مخابراتی در 19 کشور عربی مورد تحلیل قرار گرفت و کارشناسان در پایان دریافتند که از بین آن‌ها 10 کشور به واسطه ارایه خدمات صوتی بر پایه خطوط ثابت تلفنی از مشترکان خود مالیات دریافت می‌کنند.
 
در کشور مراکش بیشترین میزان مالیات مبتنی بر خطوط ثابت تلفنی از کاربران گرفته می‌شود و بعد از آن هم به ترتیب کشورهای موریتانی و تونس در این لیست قرار دارند.
 
بررسی تعرفه‌های مربوط به خطوط ثابت تلفن در کشورهای عربی همچنین نشان داد که برای خطوط دایمی تلفنی کاربران کشورهای موریتانی، مراکش، الجزایر، لبنان، عمان، تونس و اردن بیش از دیگران به‌ازای هر دقیقه تماس صوتی هزینه پرداخت می‌کنند.

​​