باندپهن

سال 2015، سال "مخابرات و فناوری اطلاعات، محرک های نوآوری"

منبع: شرکت مخابرات ایران

itu logo.jpg

یکصد و پنجاهمین سالگرد تاسیس اتحادیه جهانی مخابرات با شعار"مخابرات و فناوری اطلاعات، محرک های نوآوری" نامگذاری شد.
 
اتحادیه جهانی مخابرات ، به مناسبت فرا رسیدن روز جهانی مخابرات و جامعه اطلاعاتی ویکصد و پنجاهمین سال تأسیس این اتحادیه ، سال 2015 را با نام "مخابرات و فناوری اطلاعات: محرک های نوآوری" نامگذاری کرد.
 
اتحادیه جهانی مخابرات از سال 1865 تا کنون شهرت اش رابه عنوان یکی از قوی ترین و کارآمدترین سازمان های جهان به اثبات رسانده است.و به عنوان قدیمی ترین عضو سازمان ملل متحد، فعالیت های خود را همراستا با توسعه حوزه مخابراتی و فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی در جهان ادامه خواهد داد. 
 
این اتحادیه ، در آستانه 150 سالگی ، با نگاهی به دستاوردها ی گذشته خود ، به تحولات پر شتاب فناوری جهانی فناوری اطلاعات و ارتباطات ، پاسخ می دهد . 
 
اتحادیه جهانی مخابرات در نظر دارد ، تا فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی در سال 2015 ،را به عنوان محرک های نوآوری ، همراستا در سراسردنیا پر رنگتر از پیش به نمایش در آورد . 

​​