فناوری اطلاعات

فروش بازی‌های ایرانی در سال ٩۶، ۳۰ درصد افرایش یافته است

منبع: پیوست
براساس گزارش‌ کافه بازار در خصوص وضعیت صنعت بازی‌ ایرانی، در سال جاری علاوه بر رشد ٣٠ درصدی فروش بازی‌ها، تعداد خرید بازی‌های ایرانی نسبت به بازه‌ی مشابه در سال گذشته، ۱۰ درصد رشد را تجربه کرده است. 
براساس این گزارش، به صورت متوسط، بیش از ۸۳ هزار نفر در ماه از بازی های ایرانی خرید می کنند. 
 
در سال ۹۶، تا نیمه اسفند ماه همچنین تعداد ۱۲هزار و ۸۰۰ بازی ایرانی منتشر شد. این رقم در بازه‌ی زمانی سال گذشته ٩ هزار و ٢٠٠ بود که نشان می‌دهد تعداد بازی‌های منتشرشده ایرانی در امسال نسبت به سال گذشته ۴۷ درصد افزایش داشته است. 

​​