فناوری اطلاعات

56 بازی ساز در سامانه همگرا، حمایت های مورد نیازشان را انتخاب می کنند

منبع: فناوران
در نخستین سال فعالیت سامانه همگرا، 56 تیم و شرکت بازی سازی از حمایت های بنیاد ملی بازی های رایانه ای در قالب سامانه «همگرا» بهره مند می شوند.
 
نشست خبری معرفی ساختار حمایتی همگرا روز گذشته در بنیاد ملی بازی های رایانه ای برگزار شد. 
حسن کریمی قدوسی مدیرعامل بنیاد گفت: از این پس تمام حمایت های بنیاد از بازی سازان در قالب ساختار همگرا انجام می شود. پیش از این حمایت ها از صنعت بازی سازی بیشتر محصول محور بوده است اما در ساختار همگرا، از تیم ها و شرکت های بازی سازی حمایت صورت خواهد گرفت.
وی با بیان این که در همگرا از تیم ها و شرکت های بازی سازی که در 4 سال گذشته حداقل یک پروژه منتشر شده داشته باشند حمایت خواهد شد گفت: در سال آینده بخشی نیز برای تیم های بازی اولی نیز به این سامانه افزوده خواهد شد. 
کریمی با بیان این که سازمان ها و دستگاه های مختلف از صنعت بازی سازی حمایت می کنند گفت، به همین دلیل گاهی شاهدیم از یک بازی چند مجموعه حمایت می کنند اما یک بازی دیگر موفق به دریافت حمایت نمی شود. به همین دلیل از دستگاه های مختلف دعوت کرده ایم حمایت های خود را در قالب این سامانه ارایه کنند تا از هم پوشانی ها جلوگیری کنیم. در همین راستا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای تخصیص وام وجوه اداره شده به بازی سازان از طریق این سامانه اظهار آمادگی کرده و نامه ای نیز به معاونت علمی ریاست جمهوری برای همکاری در این زمینه ارسال کرده ایم.
وی درباره انتشار شفاف اطلاعات سامانه همگرا گفت: تصمیم گرفته ایم در سال نخست رتبه شرکت ها را منتشر نکنیم تا ناراحتی پیش نیاید. اما اسامی ارزیابان و حمایت هایی که از هر شرکت انجام می گیرد منتشر خواهد شد.
مدیرعامل بنیاد ملی بازی های رایانه ای با بیان این که هر رتبه، حجم مشخصی حمایت دریافت می کند گفت: هنوز میزان دقیق حمایت از هر رتبه مشخص نشده و با توجه به بودجه ای که فراهم می شود تعیین خواهد شد. تاکنون یک میلیارد تومان برای این کار کنار گذاشته ایم و امیدواریم حجم آن به دو میلیارد تومان برسد.
کریمی درباره نماینده بازی سازان در شورای نظارت بر سامانه همگرا گفت: بازی سازان یک تشکل صنفی ثبت شده مشخص ندارند. البته فعالیت هایی در سازمان نظام صنفی رایانه ای و خانه بازی سازان انجام شده است.
متین ایزدی معاون حمایت بنیاد ملی بازی ها نیز گفت: سامانه همگرا براساس مدل های حمایتی بین المللی مبتنی بر داستان موفقیت (success story) ایجاد شده و به همین دلیل شرط استفاده از حمایت های آن هم داشتن یک یا دوبازی منتشر شده در 4 سال گذشته است. البته ما پروتوتایپ بازی را نیز با شرایطی و با امتیاز کمتر پذیرفته ایم.
وی با بیان این که از اواخر شهریور فرایند ارزیابی آغاز شد گفت: این فرایند به پایان رسیده و نتایج برای بازی سازان ایمیل شده است و آنها تا پایان این هفته نسبت به نتایج و رتبه بندی ها فرصت اعتراض دارند.
ایزدی با بیان این که 4 شاخص کلی در رتبه بندی بازی سازان در نظر گرفته شده است گفت: بحث اول کیفیت بازی های ارایه شده است که 49 درصد امتیازات را در بر می گیرد. شاخص توانمندی تیم ها و شرکت ها 30 درصد امتیازات، شاخص های فرهنگی 10 درصد و شاخص های همکاری شبکه ای 11 درصدد امتیازات را در بر گرفته است که این آخری به دلیل این که به تازگی همگرا تاسیس شده است، به همه بازی سازان داده شد.
معاون حمایت بنیاد با بیان این که 74 تیم و 34 شرکت ثبت نام اولیه را در هم گرا انجام دادند گفت: از این میان و با توجه به مدارک ارایه شده در مجموع 56 متقاضی رتبه بندی شدند.
ایزدی با بیان این که بازی سازان در 7 رده رتبه بندی شدند گفت: 10 بازی ساز رده غزال، 21  بازی ساز ردیه یوز، 18 بازی ساز رده هدیوش، 6 بازی ساز رده شیردال و یک بازی ساز رده ققنوس را کسب کردند و هیچ گروهی موفق به حضور در دو رده هما و سیمرغ نشد.
وی ادامه داد: طبیعتا یک شرکت بزرگ بازی سازی حمایتی متفاوت از یک تیم تازه کار نیاز دارد و به همین دلیل این رده بندی ها انجام می شود. برای مثال تیم های حاضر در سه رده ققنوس و هما و سیمرغ می توانند از تسهیلات استفاده کنند اما تسهیلات به رده های دیگر تعلق می گیرد.
معاون حمایت بنیاد درباره مدل های حمایتی سامانه همگرا گفت: تامین زیرساخت، تجهیزات، امکانات و محل استقرار، تسهیلات مالی و سرمایه گذاری، خدمات تست بازی، تبلیغات و بازاریابی و توسعه بازار، تامین آموزش و ارتقای نیروی انسانی، پرداخت درصد تشویقی به ازای فروش بازی های موفق و توسعه و تسریع فرایند رشد و ارتقا سرفصل های این حمایت را تشکیل می دهند و هر بازی سازی با استفاده از اعتبار حمایتی اش براساس نیاز خود می تواند حمایت مدنظرش را انتخاب کند.
ایزدی گفت: این حمایت ها از سوی بنیاد ملی بازی ها، بخش خصوصی، نهادهای صنفی و دستگاه های دولتی ارایه می شود. برای مثال در بحث تبلیغات، تفاهم نامه هایی با رسانه های تخصصی حوزه IT امضا شده و در صورتی که بازی سازان این حمایت را برگزینند، بخشی از هزینه تبلیغات را بنیاد به رسانه پرداخت می کند. 

​​